Sieć przeznaczona dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół zainteresowanych wsparciem w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniem w  zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychwawczych oraz wsparcie wzajemne. Będziemy spotykać się ze sobą w realu i wymieniać dokumentami poprzez forum.