logo_wcies

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Instytucja Edukacyjna m.st Warszawa

logo_syrenka

Platforma wspomagająca pracę sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli warszawskich szkół i przedszkoli.