Szkolenie dla dyrektorów szkół, którzy widzą potrzebę, aby stawić wyzwanie współczesności. Chcą sprawić, aby jako liderzy, wskazywali drogę całej szkolnej społeczności do podążania za wyzwaniami współczesnego świata. Cyfrowa szkoła, to przede wszystkich taka szkoła, która zmienia metody pracy i nauki, daje szansę uczniom i nauczycielom na ciągły rozwój oraz potrafi zapobiegać zagrożeniom cyfrowego świata.