Sieć dla dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół.  Celem funkcjonowania sieci jest  poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.  Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń jak również zewnętrznych ekspertów.