Adresatkami/adresatami sieci są dyrektorki/dyrektorzy warszawskich placówek oświatowych zainteresowane/-i twórczym i kreatywnym przygotowaniem się zmian.