Uczestniczkami sieci są wicedyrektorki warszawskich placówek oświatowych, którzy dzielą się doświadczeniem w zakresie moderowania zespołowej pracy rady pedagogicznej.