Sieć skupia dyrektorów szkół zawodowych i koncentruje się na tematach związanych z podnoszeniem umiejętności zawodowych uczniów i organizacji egzaminów zawodowych. Szeroka tematyka wynikająca z wdrażanych zmian w kształceniu zawodowym zostanie podczas spotkań zawężona do najistotniejszych dla uczestników sieci zagadnień.

Celem działania sieci jest również rozwinięcie umiejętności współpracy i doskonalenia z wykorzystaniem narzędzi Internetu.