Sieć skierowana jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Spotkania będą dotyczyły pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem spotkań jest wzbogacanie warsztatu umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń. Na spotkania zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach z rejonu Poradni nr 11.

Pytania dotyczące sieci i zapisu do niej należy kierować do koordynatorki sieci (Anny Korczyńskiej) lub poprzez kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 11 (22 825 18 15).

Sieć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej dotycząca pracy z dziećmi o nietypowym przebiegu rozwoju. Na spotkania zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach z rejonu Poradni nr 11.

Pytania dotyczące sieci i zapisu do niej należy kierować do koordynatorki sieci (Anny Korczyńskiej) lub poprzez kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 11 (22 825 18 15).

Adresatami sieci poświęconej "Cyberprzemocy" są nauczyciele oraz psychologowie i pedagodzy szkolni, pracujący w warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzięki udziałowi w sieci uczestnicy będą mogli usystematyzować i pogłębić wiedzę dotyczącą cyberprzemocy, a także omówić i wypracować sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach, gdy przejawy przemocy w sieci będą mieć miejsce. Ponadto platforma edukacyjna stanowi miejsce wymiany doświadczeń i materiałów między użytkownikami.

Jest wiele gier planszowych na rynku i zyskują one coraz większą popularność wśród dzieci i ich rodziców. Uważamy, że można je efektywnie wykorzystać w pracy z uczniami. Zapraszamy do udziału w sieci współpracy i samokształcenia, która będzie się zajmowała tą tematyką. Chcemy uczyć się od siebie wzajemnie, bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniach. Wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań problemów, prezentować swoje autorskie pomysły, aby posługiwać się grami efektywnie i skutecznie w naszej pracy. Konieczne jest budowanie wzajemnego zaufania, efektywne porozumiewanie się i zaangażowanie, aby proces ten przebiegał jak najlepiej. Gry, to jedna z lepszych metod uczenia się!

Sieć współpracy i samokształcenia przeznaczona dla logopedów z placówek oświatowych z rejonu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 13 w Warszawie.

Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów szkolnych z placówek będących w terenie działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3.

Kurs dla koordynatorów sieci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.